____________...
 הרשמה להרצאת זכויות ושירותים לבוגרים/ות מעל גיל 18 על הרצף האוטיסטי
בעת ההגעה לגיל בגרות ישנן זכויות ושירותים אליהם זכאי המתבגר, הבוגר ומשפחתו מטעם גורמים שונים במדינה, ביניהם: משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, צה"ל ועוד.
מטרת המפגש לתת מידע למשפחה ולמתבגר על הזכויות, המענים והשירותים הקיימים היום.
הרצאה תתקיים ביום ראשון , ב 10.10.21 , בשעה 20:00 .

שם המרצה:
עו"ס יהלי ישי ועו"ס עמר שמיר שליבק, מרכז אלו"ט למשפחה

 
להרשמה :