____________...

הרשמה להרצאה:  
שיקום מקצועי, המוסד לביטוח לאומי

בהרצאתה עונה עו"ס טימר על השאלות המרכזיות בנושא - מהם תנאי הזכאות? למי השיקום המקצועי מתאים? כיצד מורכבת תכנית השיקום האישית? ואילו מענים והטבות קיימים במסגרת השיקום המקצועי

 
מתי –ביום רביעי, 07.06.23, בשעה 20:00.
איפה? -  ב- ZOOM
מרצה - שרון טימר מנהלת ארצית תחום שיקום.